Тим

BULLFROGS BALLET PRODUCTION
 • Sani1

  Александра Никифоровски

  Генерален директор

  Kikica1

  Кристина Димовска

  Менаџер на продукција

  Joana1

  Јоана Стојчевска

  Менаџер на уметничка програма

  Eli1

  Елена Митевска

  Менаџер за балетско образование

  nadi najnova

  Надица Панковска

  Менаџер за маркетинг и односи со јавност

  Bache1

  Анастасија Бачевска Васиќ

  Менаџер за уписи, маркетинг и комуникации