Аудиции

BULLFROGS BALLET SCHOOL
 • Како едно од водечките приватни училишта за класичен балет во Скопје, ББ Училиште одржува аудиции за прием на нови ученици во текот на целата учебна година. Аудициите се наменети за прием на ученици во програмите за основно и средно образование, за фондацијата за момчиња, како и за учество во балетски продукции во текот на годината.

  Постојат повеќе аудииции за различните програми и продукции. За повеќе информации и инструкции прочитајте подолу.

  Еден начин на апликација за програмата за основно и/или средно обазование е преку пополнување на апликациониот формулар достапен ТУКА.        По пополнување на апликацијата ќе бидете контактирани од тимот на ББ Училиштето со сите информации за аудиција и започнување на наставата по балетско образование.

  Аплицирањето и аудицијата за основно и/или средно обазование може да се спроведе онлајн, преку испраќање на соодветни фото и видео материјали, доколку за аплицирањето за предбалетско образование се пополниува апликацијата без дополнителни видео или фото материјали, за предосновно образование аплицирајте ТУКА

  Основно образование

  Насоки за видео аудиција за основно и средно балетско образование:

  За распределување на ученикот во содветната група, Ве молиме испратете ги следните материјали на aplications@bbschool.mk преку користење следниот линк: WeTranfer

  Две фотографии во соодветна балетска облека:

  Една фотографија во прв арабеск

  Една фотографија во tendu à la seconde

  Видео:

  Grand plié во прва, втора и петта позиција

  Четири tendus на страна во прва и петта позиција

  Degagés напред од петта позиција  

  Grands battements на страна од петта позиција

  Sautéво прва и втора позиција, changement во петта позиција

  Доколку ученикот веќе има искуство со шпиц патики:

  Relevés од прва и втора позиција.

  Echappés во втора и петта позиција

  Средно образование

  За распределување на ученикот во содветната група, Ве молиме испратете ги следните материјали на aplications@bbschool.mk преку користење следниот линк: WeTranfer

  Две фотографии во соодветна балетска облека:

  Една фотографија во прв арабеск

  Една фотографија во tendu à la seconde

  Видео:

  Grand plié во прва, втора и петта позиција

  Четири tendus на страна во прва и петта позиција

  Degagés напред од петта позиција  

  Grands battements на страна од петта позиција

  Sauté во прва и втора позиција, changement во петта позиција

  Piquéи châiné вртешки по дијагонала

  Доколку ученикот веќе има искуство со шпиц патики:

  Relevés од прва и втора позиција.

  Echappés во втора и петта позиција

  Продукции

  Аудициите за учество во балетски продукции се спроведуваат по потреба, односно пред започнување со работа на нова балетска продукција/копродукција. Аудициите се одржуваат во ББ Училиштето, точниот термин на одржувањето ќе биде навремено објавен на веб страната.

  Учениците кои веќе се школуваат во ББ Училиштето ќе бидат известени за одржувањето на овие аудиции преку мејл.

  Прашања?

  За повеќе информации и прашања контактирајте нe на contact@bbschool.mk