Меѓународнa соработкa

BULLFROGS BALLET PRODUCTION
  • Поврзувајќи се со разни образовни институции, танцови компании, здруженија и професионални организации од земјите од регионот и Европа Bullfrogs Ballet Production и Bullfrogs Ballet School остваруваат можности за размена на ученици и професори, ширејќи ја својата мрежа надвор од границите на Македонија.

    Преку склучување на меѓународни соработки и партнерства ја усовршуваме и унапредуваме комуникацијата со партнерите од државите во регионот и  го стимулираме развојот и унапредувањето на стандардите на нашето работење.