Тим

BULLFROGS BALLET PRODUCTION
 • Александра Никифоровски

  Генерален директор

  Кристина Димовска

  Менаџер на продукција

  Јоана Стојчевска

  Менаџер на уметничка програма

  Елена Митевска

  Менаџер за балетско образование

  Надица Панковска

  Менаџер за маркетинг и односи со јавност

  Анастасија Бачевска Васиќ

  Менаџер за уписи, маркетинг и комуникации