Препораки и рецензии

BULLFROGS BALLET PRODUCTION
 • Мислењето на индивидуи, компании и институции за нас и нашата работа.

  • Дејан Лилиќ

   Актер
   Македонски народен театар - Скопје
  • Снежана Филиповска

   проф. д-р. по балетска педагогија
   Факлултет за музичка уметност, Балетска педагодија
  • Соња Стамевска

   В.Д. Директор на јавна установа
   Јавна установа Детски Дом "11 Октомври"
  • Драган Дамески

   Адвокат
   Адвокатско друштво Дебарвиев, Дамески и Ќелешоска
  • Тања Балаќ

   Раководител на сектор
   Град Скопје
  • Јован Бицевски

   Директор на државен центар
   ДМБУЦ "Илија Николовски - Луј"
  • Елеонора Стрезовска

   Директор на основсно училиште
   ООУ "Лазо Трповски"
  • Лела Николовска

   Директор на основно училиште
   ООУ "Петар Поп Арсов"
  • Емилија Џупунова

   Балетски уметник и критичар