"5,6,7 СЕГА!" - проект за средношколци

ноември 23, 2018

***

Проектот “5,6,7 СЕГА” е проект за поттикнување на бесплатни спортски активности кај младите од средните училишта на Град Скопје.

 


6та Научна конференција Алма Матер во Марибор, СловенијаБалетски мастер клас со Емилиано Пиколи