Балетски активности за млади - Група 1

  • Растегнување

  • Класичниот балет е одличен за подобрување на поственоста на телото, рамнотежата, дисциплината, силата на телото, музикалноста, координацијата, изведбата и флуидноста на движење. Часовите за растегнување се дизајнирани на таков начин што овозможува сето погоре наведено да се изведува многу полесно.

    Поставеноста на телото е исклучително важна за изведбата. Во класичниот балет тоа е основата на секое движење. Затоа, подобрувањето на флексибилноста на балетските танчери им овозможува повеќе да се концентрираат на поставеноста на нивното тело, но исто така и им помага во држење на мускулите затегнати додека се изведуваат разни вежби.

    Растегнувањето е корисно не само за класичниот балет, тоа помага и да се релаксираат на мускулите по напорна работа на штап или на средина. Конечно, поголема флексибилност ја подобрува флуидноста на движење во класичен и современ балет.

  • Како вашето дете да стане дел од BBS?