IV Одделение

  • Средно ниво: Балет IV

  • Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 7 години на почетокот од учебната година.

    Ова ниво е преодната точка помеѓу почетното и средното ниво и ги воведува учениците во поструктуриран час по класичен балет. Балетските педагози ги воведуваат учениците во основните вежби на штап, овозможувајќи им поформално изучување на балетот. Во оваа група се фокусираме на поставеноста и ставот на телото во класичниот балет. Вежбите за подредување, флексибилност и координација кои се работат во оваа група служат како основа за понатамошнен физички и когнитивен развој на учениците, кој е неопходен за балетското образование во повисоките класови.

  • Како вашето дете да стане дел од BBS?