III Одделение

  • Почетно ниво: Балет III

  • Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 6 години на почетокот од учебната година.

    Во оваа група учениците се веќе спремни за посериозни балетски часови кои ги подготвуваат за понапредните групи каде се работи целосен час на штап. Елементите на креативно движење и танцување изучувани во „Балет 1“ и „Балет 2“ се дополнети со покомплексни елементи за координација и вежби за секвентно поврзани танови движења. Се продолжува со Floor Barre вежбите и вежби за зајакнувње на нивните нозе и стапала, но и вежби за истегнување и флексибилност на нивните тела. Основните вежби од класичниот балет – plié и relevé – се дополнуваат со позиции на стапалата и рацете.

  • Како вашето дете да стане дел од BBS?