II Одделение

  • Почетно ниво: Балет II

  • Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 5 години на почетокот од учебната година.

    Во оваа група, елементите на креативно движење и танцување кои учниците ги совладале во групата „Балет 1“ се дополнети со вежби за координација и вежби за секвентно поврзани танови движења. Поинтензивно се работи на формација каде децата учат каде им е местото во просторот. Покрај Floor Barre вежбите, се работат и вежби за зајакнувње на нивните нозе и стапала, но и вежби за истегнување и флексибилност на нивните тела. Се изучуваат основни вежби од класичниот балет, како што се plié и relevé.

  • Како вашето дете да стане дел од BBS?