Продукции и рецитали

BULLFROGS BALLET SCHOOL
  • Силно веруваме во активности кои го збогатуваат знаењето и искустватата на децата и младите и им помагаат да стекнат вештини кои се надвор од рамките на конценционалните училишни (и балетски) часови. Булфрогс Балет од секогаш било повеќе од балет! Покрај балетската техника, педагозите вешто го пренесуваат своето знаење и искуство за самодисциплина, меѓусебно почитување и разбирање, вреднување на труд и градење на доживотни пријателства. Во Булфрогс учиме да се сакаме и да прифаќаме различности, и постојано да го впиваме знаењето кое ни доаѓа од луѓето со кои сме опколени.

    Тимот на Булфрогс создаде посебна програма на активности и работилници кои го збогатуваат и шараат секојдневието на децата и младите. За повеќе информации, кликнете на една од категориите подолу.

  • Настани
  • Работилници