Анатомија на човечкото тело

Едукативна работилница
  •  

    Bullfrogs Ballet School се стреми кон правилен развој на детското тело, затоа организира едукативни работилници преку кои децата се запознаваат со здраво живеење, здравјето и човечкото тело.

    Оваа работилница насловена како „Анатомија на човечкото тело” е инспирирана од честата појава кај децата за неправилно држење на телото при секојдневните активности, но и при неправилно вежбање на класичен балет. Идејата беше преку објаснување на скелетниот систем , децата посликовито да разберат што се случува со човековото тело при одредени балетски движења и како да не дојде до искривување од неправино држење на телото .

  • ФОТОГРАФИИ