Стефан Трипунов

Стефан Трипунов

Административен и финансов менаџер

По завршувањето на средното училиште, во 2011 година Стефан се запишува на Економски Факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, каде моментално е Апсолвент на Катедрата за Надворешна трговија.

Стефан е дел од Bullfrogs Ballet School од 2013 година, каде работи како административен и финансов асистент. Освен тоа, тој работи на логистика за сите проекти спроведени од ББС.