Горјан Никифоровски

Горјан Никифоровски

Деловен партнер

Горјан е Дипломиран Спортски тренер на Факултетот за Физичка култура на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Од 2002 до 2010 година работи бо „Comelone“, најпрво како менаџер а подоцна како деловен партнер. Од 2010 до 2012 година работи во одделот за Продажба во трговската компанија „Македонија Експорт“, а во 2012 година станува деловен партнер во Bullfrogs Ballet School.

Како дел од ББС, Горјан работи заедно со креативниот тим на сите проекти спроведувани од Училиштето, и помага во неговото управување.